• Demo Image

GOSPODARKA ODPADAMI

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie co pozwala nam w sposób kompetentny i najbardziej dogodny również pod względem ekonomicznym realizować dla naszych kontrahentów  obsługę w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w postaci płynnej i stałej - dzięki posiadanym zezwoleniom obejmującym prawie 1000 rodzajów odpadów odbieramy do wykorzystania(recykling) lub unieszkodliwienia głównie odpady przemysłowe oraz powstające w innych dziedzinach działalności człowieka.

Odpady odbierane są środkami transportu przystosowanymi do tego celu (np. ADR) m.in. w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach itp. w sposób gwarantujący nie przedostanie się do środowiska substancji powodujących zagrożenie. Wszystkie powierzane nam zadania wykonujemy mając świadomość ogromnej odpowiedzialności i zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, dlatego cały czas poprawiamy jakość naszych usług oraz bezwzględnie przestrzegamy stosowne przepisy i normy z zakresu ochrony środowiska.

Realizujemy rekultywację terenów skażonych substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi metodami ex situ(poza obrębem występowania zanieczyszczeń) oraz in situ(w obszarze występowania zanieczyszczeń bez ich przemieszczania).  

W sprawach przyjęcia odpadów prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.